Arrangementer

PROGRAM 2019

Onsdag den 21. august kl. 18.30
Udflugt til Hofmansgave med egen transport. Mulighed for medbragt kaffe bagefter. Mødested: Hofmansgaves gårdsplads. Hofmansgavevej 23, 5450 Otterup. Kørelejlighed kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.

Ellen Margrethe Christensen var stuepige på Hofmansgave 1947-49. Klik her for at læse hendes beretning 

 

Langstedgård med fornemt hundehus på gårdspladsen. Foto Margit Egdal, 2010.

Onsdag den 19. juni kl. 19.00
Byvandring i Langsted. Vi mødes ved gadekæret. Bagefter billedvisning med mulighed for at købe kaffe i Verninge Forsamlingshus.

 

GENERALFORSAMLING Tirsdag den 19. marts kl. 19.00 

Højsommer 1941 – Mønster Tidende

Billedet viser en sabotagevagt på Hørfabrikken

Sabotagevagt på hørfabrikken

Generalforsamling i Brylle Skole. Dagsorden ifølge lovene.
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde en uge før.

På arkivdagen i november viste Orla Andersen en meget spændende billedreportage om Tommerup i krigens tid. Vi synes, den fortjener en gentagelse, så Orla har indvilget i at vise serien igen ved generalforsamlingen.

 

Lørdag den 9. november kl. 10-15.30
Arkivernes Dag byder på udstilling, billedshow og udgivelse af kalenderen 2020.
Kl. 10-14 Åbent Hus i arkivet.
Kl. 14 Billedshow i skolestuen. Der vises billeder, som er afleveret til arkivet i årets løb. Sidste år var der ikke mange billeder fra Brylle, vi kan dog allerede nu røbe, at det bliver der i år. I årets første måneder har arkivet modtaget særlig mange billeder fra Brylle – men der bliver som altid et billedudvalg fra hele den gamle Tommerup Kommune. Alle er velkomne og der er kaffe på kanden.

 

 

Program 2018

Onsdag den 21. marts kl. 19.00
Generalforsamling i Brylle Forsamlingshus, Toftevej 13 i Brylle. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde en uge før.

I år har vi fået en gammel Tommerupdreng til at komme og starte aftenen for os. Det drejer sig om Anker Andersen, der er født i Stationsbyen først i 30’erne. Han kom i lære som skrædder hos Poul Andersen, men efter at være udlært blev han soldat, og i stedet for at fortsætte som skrædder, endte han med at blive kammertjener først for Kong Frederik og i slutningen af 60’erne for prins Henrik, som han så har fulgt jorden rundt indtil sin pensionering. Glæd jer til en god fortæller!

Tirsdag den 5. juni kl. 13.00
Grundlovsmøde i Rytterskolen. Arkivet viser udstillingen: 100 år siden!

I 1918 sluttede første Verdenskrig, den spanske syge dræbte 14.000 danskere, julegåsen kostede over 2000 kr, de første kvinder kom i Folketinget!
Arrangementet starter ved Kvindeegen i Brylle kl. 13. Festgudstjeneste i Brylle Kirke kl. 13.15. Kl. 14 samling i haven ved Rytterskolen, hvor udstillingen vises. Grundlovstale af Jørgen Flensted Jensen. Is, pølser, øl og vand kan købes i haven.

Torsdag den 7. juni kl. 19.00
Byvandring i Tommerup St. Turen går fra stationen kl. 19.00 ad Buchwaldsvej forbi de nedlagte industrigrunde, trådfabrikken, savværket og Stegsted. Turen slutter i Tommeruphallen, hvor der bliver vist fotos fra de gode, gamle dage. Der er muligehd for at købe kaffe med brød.

Vi mødes ved Torøhuse forsamlingshus kl. 18.30.

Onsdag den 22. august kl. 18.30
Rundvisning på Torø. Mulighed for medbragt kaffe bagefter. Mødested ved Thorøhuse Forsamlingshus.

Torø er allerede omtalt i 1200-tallet som jagtområde for kongerne. Torø, der hører til Kærum Sogn, blev i århundreder administreret sammen med Hagenskov af lensmanden. I 1600-tallet blev der bygget en gård, der senere kom i privat eje, men øen blev igen overtaget af staten i 1800-tallet. I 1917 blev Torø købt af Harald Plum, og de følgende godt 10 år oplevede øen nok sin mest spændende periode. Efter Plums dramatiske død i 1929 blev øen solgt til Danmarks Lærerforening, der har kursusejendom og lejrskole her.

Ingemann Jensen guider på turen. Ikke egnet for gangbesværede.

 

Lørdag den 8. september kl. 10-15.

ÅBEN  BY  I  BRYLLE

I Brylle Fritidscenter,
Tobovej 30 i Brylle.

Mød arkivet – udstilling om Brylle Mejeris 75-års jubilæum med tilhørende konkurrence. 

 

 

 

 

 

Lørdag den 10. november i Rytterskolen kl. 10-16 – Arkivernes Dag byder på udstilling, billedshows og udgivelse af kalenderen 2019. 

Kl. 10. Lokalarkivet i Brylle slår dørene op til Åbent Hus.
Den lokalhistoriske kalender 2019 udkommer. Hent den i arkivet. 50 kr. for medlemmer, andre 75 kr.

Kl. 10-16. I anledning af 1. Verdenskrigs slutning for 100 år siden vises en udstilling om året 1918, hvor 4 års krig endelig sluttede – for at blive afløst af den spanske syge, som 14.000 danskere bukkede under for.

Kl. 10 formiddag vises et lyd- og billedshow omkring besættelsesår i Tommerup. Der efterlyses i samme forbindelse lokale fotos, anekdoter og historier fra 1940-45. Kom og fortæl.

Kl. 14 eftermiddag lukker arkivet, men dagen fortsætter med det traditionelle billedshow i skolestuen, hvor der vises et udvalg af de mange spændende billeder, der er afleveret til arkivet i årets løb. Det afføder gerne en god snak, og man må meget gerne give sit besyv med. Der er billeder fra hele den gamle Tommerup Kommune. Alle er velkomne og der er kaffe på kanden.

________________________________________________________________________________

 

Program 2017
Tirsdag den 28. marts kl. 19.30
Generalforsamling på Brylle Skole. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde en uge før.  Leif Sepstrup indleder aftenen med at fortælle om det grusomme mord, der skete i Naarup i 1885, da smed Ekmann gav sin kone gift.
Onsdag den 21. juni kl. 19.00.
 Byvandring i Naarup. Mødested forsamlingshuset, hvor vi slutter aftenen med billeder og mulighed for at købe kaffen.
Torsdag den 17. august kl. 19.00. Byvandring i Assens. Aftentur med egen transport.
Arkivernes Dag. Åbent Hus lørdag den 11. november kl. 10-16
I lokalarkivet i Brylle bliver dørene slået op til Åbent Hus kl. 10-14. Årets lokalhistoriske kalender 2018 udkommer. I skolestuen er der om formiddagen  kl. 10, kl. 11 og igen kl. 13 film-, lyd- og billedklip fra togulykken på Tommerup Station i 1946 og andre ulykker på Assensbanen.
Kl. 14 Årets billedhøst og andre afleveringer. Billedshow i skolestuen.


Program 2016

Tirsdag den 15. marts kl. 19.30
Generalforsamling på Brylle Skole. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde en uge før.
Vi har i år fået Preben Find til at starte aftenen. Han er født i Naarup, men har bopæl i Assens og er journalist ved Aarup Folkeblad. Han har sammen med arkivet udgivet “Tumes torp”, og han har været en af foregangsmændene for mindesmærket over Toldstrup. derudover er han formand for den forening, der vil indrette et museum for modstandsmanden Anton Toldstrup i Assens.


Onsdag den 25. maj kl. 19.00
Byvandring i Tommerup fra Brugsen i Knarreborg til Stenbjerge Mølle. Bagefter kaffe på efterskolen for 50 kr.

Onsdag den 15. juni  kl. 19.00   
Rundvisning på Krengerup Slot for 60 kr. Mulighed for medbragt kaffe i parken bagefter. Tilmelding.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

annonce-nordfynstur-2016Torsdag den 25. august
Sommertur. Heldagstur til Nordfyn. Turen går til Gyldensteen genoprettede Strand, middag i Fiskehuset i Bogense. Torvet og kirken i Bogense. Annelise Rasmussens private samling på Lindegård i Emmelev med ting fra vore bedste- og oldeforældres tid.
Tilmelding – se annonce i Folkebladet.

Herlig fiskebuffet i Fiskehuset i Bogense:0-fiskebuffet

 

 

 

 

Billeder fra Lindegård:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lørdag den 12. november kl. 10-16 Arkivernes Dag

Kl. 10-14 Åbent Hus i arkivet. Kalenderen 2017 med gamle billeder udkommer.
Kl. 10-12 Biograf i skolestuen med billeder fra Tommerup Hørfabrik.
Kl. 14-16 Diasshow. Lysbilleder i skolestuen. Emnet er “Årets Billeder” dvs. NYE, GAMLE BILLEDER, som er givet til arkivet i årets løb.

Lørdag den 12. nov. er det Arkivernes Dag. I lokalarkivet i Brylle bliver dørene slået op til Åbent Hus kl. 10, hvorefter arkivet er åbent til kl. 14, hvor årets lokalhistoriske kalender 2017 også udkommer, og som kan hentes samme dag.

På Arkivernes Dag kører Lokalhistorisk Arkiv, Tommerup, traditionen tro billedshow i den gamle rytterskole i Brylle.
Fra kl. 10 og frem til middag er der biograf i skolestuen, hvor fotograf Sølvhjelms smukke billeder fra Tommerup Hørfabrik vises.
Kl. 14 går det igen løs i skolestuen med et kalejdoskop af et billedshow, hvor der vises et udvalg af de mange spændende billeder, der er afleveret til arkivet i årets løb. Det afføder gerne en god snak, og man må meget gerne give sit besyv med. Der er billeder fra hele den gamle Tommerup Kommune. Alle er velkomne og der er kaffe på kanden.