Generalforsamlingen aflyses

Lokalhistorisk Arkiv er lukket til efter påske 2020.

Al aktivitet i Rytterskolen er aflyst.
Kommunen har lukket bygningen helt ned.

Den berammede generalforsamling 25. marts 2020
er aflyst pga. Corona.

Årsskriftet kan fås i brugsen og i Verninge Blomstercenter.
Pris kr. 50.