Medlemskab

Medlemskontingent

40 kr. for enlige
60 kr. for ægtepar

Årets program udsendes i begyndelsen af marts måned.
Samtidig kommer betalingsinfo vedr. kontingent.
Kontingent indbetales til foreningens konto i Danske Bank
Reg.nr. 3597 Konto 11337740

Der kan altid betales på generalforsamlingen, til et bestyrelsesmedlem,
eller i arkivet – åbent hver mandag 9-12 – dog ikke i juli og dec. eller på helligdage.