Bestyrelse

Bestyrelsen valgt på generalforsamlingen 2018

Næstformand, kasserer Flemming Olsen og formand Jens Lund ved byvandringen i Tommerup 25. maj 2016

Kasserer Flemming Olsen og formand Jens Lund ved byvandringen i Tommerup 25. maj 2016

Formand
Jens Lund, Tallerupvej 57, Tommerup St. 5690 Tommerup
Tlf.: 64 76 19 40. E-mail:

Næstformand
Orla Andersen, Askevænget 7, 5690 Tommerup
Tlf.: 64 76 19 60. E-mail:  

Kasserer
Flemming Olsen, Orte Vejsmark 19, 5560 Årup.
Mobil 22 33 99 01. E-mail:

Karin Nielsen, Mågevej 6, Brylle, 5690 Tommerup
Tlf.: 60 24 24 70. E-mail:

Ellen Warring, Fuglekildevej 25, Verninge, 5690 Tommerup.
Tlf.: 64 75 24 24. E-mail:

Flemming Hansen, Hyldegårdsvej 6, Brylle, 5690 Tommerup
Mobil 51 90 83 93. E-mail:

Jonna Hansen, Lilleskovvej 68, Tommerup, 5690 Tommerup
Tlf.: 64 76 32 30. Mobil 30 29 15 32. E-mail:

Bjarne Christensen, Tobovej 76, 5690 Tommerup
Tlf.: 24 65 58 29. E-mail:

Lene Sørensen, Nyvej 67, 5690 Tommerup
Tlf.: 40 36 73 83. E-mail:

Suppleant
Jørgen Madsen, Skovstrupvej 42, 5690 Tommerup
Tlf.: 64 76 11 64

Suppleant
Christian Hansen, Lilleskovvej 68, 5690 Tommerup
Tlf.: 29 86 52 30. E-mail:

Revisor
Rasmus Laursen, Tobovej 39, 5690 Tommerup
Tlf: 64 75 18 11. E-mail:

Revisor
Erling Rask-Larsen, Birkevej 40, 5690 Tommerup
Tlf.: 60 47 51 09