Besøg på Hofmansgave onsdag 21. august 2019

 

Besøg på Hofmansgave onsdag den 21. august kl. 18.30 – OBS – der har uheldigvis været annonceret en forkert dag, turen er ONSDAG 21. august.
Udflugt til Hofmansgave med egen transport. Mulighed for medbragt kaffe bagefter. Mødested: Hofmansgaves gårdsplads. Hofmansgavevej 23, 5450 Otterup. Kørelejlighed kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.
Der er lejlighed til at se parken, Det norske Hus, skitsemuseet og kartoffelmuseet.
Hofmansgave er en fredfyldt plet, hvor tiden synes at have stået stille, siden H.C. Andersen kom hos familien Hofman-Bang for første gang i 1830. Et kig i et mikroskop inspirerede her H.c. andersen til eventyret “Vanddråben”. Slægten Hofman-Bang var foregangsmænd indenfor landvæsen, naturvidenskab og især botanik. Parken rummer sjældne, gamle træarter hjembragt fra hele verden, f.eks. ginkgoen, der blev plantet 1799.

Ellen Margrethe Christensen var stuepige på Hofmansgave 1947-49. Klik her for at læse hendes beretning 

Efter Hofmansgave kører vi til Bogø. Nordfyn er de store inddæmningers land, og den historie fortælles i Fjordmarkens Formidlingshus.

Bogø Mølle søges bevaret. Se mere om mølleprojektet her.